Walkietalkabout

En Walkabout, för er som inte riktigt vet, är en rit som kommer ifrån aboriginerna i Australien. Unga män gav sig ut i vildmarken, för att sex månader senare komma hem till sin by och bli betraktade som män.

Men nu pratar vi om vår variat och då det är Walkietalkabout som gäller. Ditt lag delas upp i två grupper som kommer att operera åtskilda i terrängen. För att lösa de spännande uppdragen måste ni hjälpas åt – ni är helt enkelt varandras nycklar till framgång. Er enda kontakt är via komradio så er kommunikation kommer sättas på prov – ordentligt!

Kommunikation sker med komradio, och nej, ni ska inte hålla på i ett halvår men upp till 1 1/2 h.

Detaljerad information

  • Var: Mobil aktivitet. Kan göras där ni önskar.
  • Antal: 5 - 30 pers
  • Tid: 1,5 h
  • Kostnad: 355:-/p (exkl. moms)
    Min debitering: 10 pers.
  • Övrigt: Använd gärna denna aktivitet som ett redskap i er konferens. Vi har frågeställningar att jobba med efteråt.
Skicka förfrågan